VLUTE

Tin tức

mới nhất

Thông báo tuyển sinh

KSNB2024
THÔNG TIN TUYỂN SINH KỸ SƯ LÀM VIỆC NHẬT BẢN NĂM 2024
Your browser does not seem to support iframes. Click here to read this PDF. Convert your PDF to digital...
TTTS 2+2 HQ
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2024 LIÊN KẾT HÀN QUỐC 2+2
Your browser does not seem to support iframes. Click here to read this PDF. Convert your PDF to digital...
TTTS 2024
Thông tin tuyển sinh năm 2024
Your browser does not seem to support iframes. Click here to read this PDF. Convert your PDF to digital...

Điểm sàn và Điểm chuẩn

bg2
Điểm chuẩn năm 2023
DIEMTRUNGTUYEN_2023
bg2
Điểm sàn năm 2023
Điểm sàn các ngành năm 2023 TB CONG BO DIEM SAN DKXT DAI HOC CHINH QUY 2023(18.7.2023) Điểm chuẩn ngành...
bg2
Điểm chuẩn năm 2022
diemchuan2022