VLUTE

Điểm sàn năm 2023

Điểm sàn năm 2023

Điểm sàn các ngành năm 2023

TB CONG BO DIEM SAN DKXT DAI HOC CHINH QUY 2023(18.7.2023)

Điểm chuẩn ngành Sư phạm công nghệ

THONG BAO DIEM SAN SPCN
bg1
Giấy báo nhập học (Cao học Khóa 6 Đợt 2 năm 2023)
bg1
Thông báo xét tuyển bổ sung đại học chính quy năm 2023
bg2
Hướng dẫn xác nhận nhập học của Bộ GD&ĐT năm 2023
bg2
Điểm chuẩn năm 2023
bg1
Bổ sung xét cao học đợt 2 (2023)